• 1Programma
  • 2Uw Gegevens
  • 3Voorwaarden
  • 4Overzicht
  • 5Betaling
  • 6Bevestiging
{{ selectionInfo }}

Terug
Om aan onze programma's mee te doen moet u akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en de Validiteitsverklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Groepsgrootte

Bij deelname als groep (vanaf 10 betalende personen) geniet u een aantal voordelen: U kunt alle programma’s boeken – het gehele jaar door (muv van maandag) – in overleg met ASP Adventure een starttijd kiezen – en er sluiten geen andere mensen bij de groep aan. Indien u een reservering maakt voor een groep kleiner dan 10 personen kunt u: het grotbiken, grotbiken speciaal of grotklautertocht boeken - in de weekenden en in schoolvakanties - inschrijven op vooraf vastgestelde tijden. Van de verschillende inschrijvingen vormt ASP Adventure groepen van maximaal 15 deelnemers.

2. Programma aanbod

Voor groepen (vanaf 10 betalende personen) is ASP Adventure geopend van dinsdag t/m zondag. Voor groepen kleiner dan 10 personen is ASP Adventure geopend in de weekenden en in schoolvakanties door de week.

3. Minimum leeftijden en lengte.

Voor de onderdelen grottentocht, culturele (wandel) tocht en wandeloriëntatie tocht: 6 jaar Voor de onderdelen grotbiken, survival, mountainbiketocht en steptocht: minimaal 1.40 meter (het is helaas niet mogelijk om achterop mee te rijden). Voor het onderdeel klautertocht: minimaal 1.30 meter Voor het onderdeel scootertocht is een rijbewijs of bromfietscertificaat verplicht

4. Verbod

Gebruik van alcohol vooraf en tijdens het programma is ten strengste verboden. ASP Adventure neemt geen enkele verantwoordelijkheid indien de deelnemers vooraf alcohol hebben genuttigd. ASP Adventure heeft het recht om deelname aan het programma te weigeren aan deelnemers waarvan geconstateerd wordt dat zij vooraf alcohol hebben gebruikt, overigens zonder dat de deelnemers dan recht hebben op restitutie van betaalde gelden. De deelnemers mogen tijdens het verblijf in de grotten niet roken.

5. Reservering

Uw reservering is definitief en bindend na het terug sturen van de getekende offerte voor groepen vanaf 10 (betalende) personen en bij online / telefonische reservering voor groepen kleiner dan 10 personen. Na reservering volgt een bevestiging per mail door ASP Adventure. Aanmelding op locatie: Er dient ten alle tijden een volwassen persoon (minimaal 18 jaar) aanwezig te zijn bij aankomst op onze locatie om de groep aan te melden en in te schrijven.

6. Wijzigingen deelnemersaantal

De klant kan bij ASP Adventure tot 8 dagen voor aanvang van het programma, tot 17.00 uur, het aantal deelnemers wijzigen. Indien het aantal personen van de gewijzigde overeenkomst meer dan 20% lager is dan de eerdere overeenkomst, zijn over het verschil annuleringskosten verschuldigd. Zie punt 7.1

7. Annulering door de klant

De klant kan de overeenkomst alleen annuleren d.m.v. een aangetekende brief aan ASP Adventure BV. De datum van ontvangst van de brief door ASP Adventure geldt als annuleringsdatum.

7.1 Annuleringskosten

Bij annulering door de klant is hij in ieder geval het volgende verschuldigd aan ASP Adventure: 

a. tot 56 dagen voor aanvang: 10% van de arrangementsprijs 

b. van 56 tot 28 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs 

c. van 28 tot 8 dagen voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs

d. binnen 8 dagen voor aanvang:  100% van de arrangementsprijs 

Dit geldt ook indien de deelnemer zonder te annuleren niet aanwezig is bij aanvang van het arrangement. Indien u geen enkel risico wilt lopen, raden wij u aan een annuleringsverzekering, een ongevallenverzekering en/of een reisverzekering af te sluiten bij uw bank of de Recron > www.recronservice.nl

8. Veiligheid en eigen verantwoordelijkheid

ASP Adventure staat in voor de veiligheid van de in het programma gebruikte materialen en zekeringen. Uiteraard dienen de deelnemers de instructies van de begeleiders / instructeurs onvoorwaardelijk op te volgen. Indien de instructies niet worden opgevolgd en/of onvoldoende in acht worden genomen, kan ASP Adventure geen enkele verantwoordelijkheid accepteren. Hoewel recreatief, is er bij de arrangementen sprake van een sportprogramma. Voor eventuele sportblessures is ASP Adventure dan ook niet aansprakelijk. Wat dat betreft neemt iedereen deel op eigen risico. Wij adviseren u eventuele medische klachten vooraf kenbaar te maken zodat onze begeleiders daar rekening mee kunnen houden.

9. Gereserveerde tijden

Indien de deelnemer(s) te laat arriveren voor de aanvang van het gereserveerde programma (zie voor de juiste aanvangstijd de schriftelijke bevestiging), kan ASP Adventure niet meer garant staan voor de uitvoering van het totaal gereserveerde programma. Gezien de reservering van andere groepen en/of materialen en/of begeleiding kunnen wij de aangegeven tijden niet overschrijden. In de praktijk betekent dit een inkorting van het programma, zonder restitutie van de afgesproken prijzen of (in het ergste geval) dat u niet meer deel kunt nemen aan het programma. Onze medewerkers kunnen deelname op alternatieve tijden en/ of data met u bespreken.

10. ASP Adventure als VeBON lid.

ASP Adventure is lid van de VeBON ( Vereniging Buitensport Ondernemingen Nederland ). Als zodanig hanteren wij op al onze overeenkomsten, voor zover hierboven niet genoemd, de algemene voorwaarden van de VeBON. (Deze zijn op verzoek verkrijgbaar via onze reserveringsafdeling en/of te lezen op onze website www.aspadventure.nl )


Validiteits verklaring

Normaal gezonde personen kunnen zonder problemen aan de hierboven aangeboden programma’s deelnemen. In beginsel bepaalt de gebruiker zelf of hij/zij in voldoende conditie is om de desbetreffende activiteit te beoefenen. ASP adventure verzoekt de deelnemers met klem alle medische en/of conditionele bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op een veilig verloop van de activiteit(en), voor aanvang van de activiteit (en) te melden. ASP adventure controleert actief bij de deelnemers die in een eerder stadium medische en/of conditionele bijzonderheden aan de organisatie hebben doorgegeven of deze informatie correct is. ASP adventure heeft ten allen tijden recht een deelnemer (verdere deelname aan ) een activiteit te ontraden of te “verbieden” indien deze persoon naar oordeel van ASP adventure de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar zou kunnen brengen.

Terug
Persoonlijke gegevens
Voornaam : {{ booker.firstName }}
Achternaam : {{ booker.lastName }}
Straat en huisnummer : {{ booker.streetName }}
Postcode : {{ booker.postalCode }}
Plaats : {{ booker.place }}
Land : {{ booker.country }}
Mobiel nummer : {{ booker.mobile }}
E-mail : {{ booker.email }}
Geboekt programma
Datum : {{ selectedDate }}
Aantal personen : {{ selectedParticipant }}
U boekt nu: : {{ selectedPlannedProgramName }}
Combinatie programma : {{ selectedOptionalPlannedProgramName }}
Snacks en eten : {{ selectedFoodName }}
Drinken : {{ selectedDrinksName }}
Terug
Prijsopbouw Personen Aantal Sub totaal BTW
{{ item.name }}
Time: {{ item.datetime }}
{{ item.quantity }} €{{ item.unit_price }} €{{ item.subtotal }} €{{ item.tax_amount }} ({{ item.tax }}%)
{{ itemizedDetails.discount.name }} {{ itemizedDetails.discount.quantity }} €{{ itemizedDetails.discount.unit_price }} €{{ itemizedDetails.discount.subtotal }} €{{ itemizedDetails.discount.tax_amount }} ({{ itemizedDetails.discount.tax }}%)
Totaal bedrag €{{ itemizedDetails.total }}
Indien u online betaald wordt u doorgestuurd naar de beveiligde betaalpagina van Mollie. Na het maken van de betaling wordt u weer doorverwezen naar onze pagina. Sluit dit scherm niet.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om online te betalen, gelieve dan per telefoon contact met ons op te nemen via 043-6040675. We helpen u graag verder.

Terug